Pressmeddelande

Akalla 2017-02-22

Ingeniörsfirma G Karlbom AB fusioneras in i Hugo Tillquist AB

I september 2016 förvärvade Hugo Tillquist AB Ingeniörsfirma G Karlbom AB, ett företag som representerar ledande tillverkare av utrustning för säker hantering av bränslen, gaser och vätskor.

Som en del att realisera synergier och stärka kunderbjudandet så fusioneras nu Ing. firma G Karlbom AB in i Hugo Tillquist AB. Fusionen genomfördes den 15 februari 2017 och innebär att Ing. firma G Karlbom AB nu är en del av Hugo Tillquist ABs verksamhet samt en integrerad del av Affärsområde OEM och Processautomation. Ing. firma G Karlbom ABs verksamhet kommer att förflyttas till Hugo Tillquist ABs huvudkontor och lager i Kista.

- Ing. firma G Karlbom ABs produkter blir ett viktigt tillskott för Hugo Tillquist ABs produktportfölj och vi kommer därmed att bredda vår marknad ytterligare. All kompetens, produktutbud och samarbeten kommer att bibehållas och med fördel integreras i vårt befintliga erbjudande. Hugo Tillquist ABs position inom processindustrin, oljedepåer, raffinaderier och petrokemisk industri är stark och detta förvärv är i linje med bolagets strategi att bredda och fördjupa redan befintliga kundaffärer, säger Niclas Börjesson, Affärsområdeschef OEM och Processautomation, Hugo Tillquist AB.

Ing. firma G Karlbom AB grundades 1953 och produkterna kommer från några av världens ledande leverantörer och vänder sig till företag som är i behov av detektering av gaser, hantering och filtring av bränslen, gaser samt vätskor. Ing. firma G Karlbom AB utvecklar också egna system för automatiserad fyllning av tankbilar vid oljedepåer.

Hugo Tillquist AB är ett teknikhandelsbolag som varit verksamt i mer än 120 år och är välkänt inom branschen för kraft- och industriautomation där Norden utgör den största marknaden. Bolaget är distributör via representation av ett fyrtiotal utvalda utländska leverantörer (agenturer) och säljer både kundanpassade lösningar och standardprodukter. Hugo Tillquist AB (Tillquist Holding AB) omsatte 2015 omkring 150 MSEK och bolaget har även ett dotterbolag i Nyköping som säljer mätinstrument.

Hugo Tillquist AB har tillväxtambitioner att växa och har en strategi att både växa organiskt och genom förvärv med bibehållen lönsamhet. Genom åren har flertalet mindre bolag förvärvats som kompletterat kunderbjudandet och målet är att fortsätta på denna bana.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Landauf, VD Hugo Tillquist AB, tel 08-594 632 01 eller
070-683 06 48. e-post: erik.landauf@tillquist.com

Gunnar Karlbom, VD Ingeniörsfirma G Karlbom AB, tel: 08-731 78 10,
eller 070-881 25 81. e-post: gunnar.karlbom@karlbom.com


Hugo Tillquist AB med säte i Kista, Stockholm, är en teknikhandelskoncern som i mer än 120 år försett marknaden med produkter och system för mätning och detektering inom kraft- och industriautomation. 
Hugo Tillquist representerar ett 30-tal utvalda specialistföretag, främst ifrån Europa.

Tillquist är indelat i fyra affärsområden: Energi, Maskinbyggare/OEM, Processautomation och Miljöteknik samt dotterbolaget Instrumentcenter Sweden AB