Ingeniörsfirma G Karlbom AB har fusionerats in i Hugo Tillquist AB.

Kunder,

Som en följd av genomförd fusion är Ing. firma G Karlbom AB nu en del av Hugo Tillquist ABs verksamhet samt en integrerad del av Affärsområde Processautomation. Ing. firma G Karlbom ABs verksamhet har förflyttas till Hugo Tillquist ABs huvudkontor och lager i Kista. Likaså har hemsidan förflyttas till www.tillquist.com.

Vi vill betona att all kompetens och samarbeten kommer att bibehållas och med fördel integreras i Hugo Tillquist ABs befintliga erbjudande.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete tillsammans.

Ni kan läsa mer om fusionen i pressmeddelandet som ni hittar via följande länk: klicka här

För mer information gällande Hugo Tillquist AB, se www.tillquist.com